Silkes praktijk

Tarieven PMT

Wanneer je contact opneemt kunnen we een PMT-intake plannen. Wanneer je besluit n.a.v. de intake niet verder te gaan, worden er geen kosten in rekening gebracht.  Besluit je om het traject aan te gaan bespreken we de duur, frequentie, doelen, etc. Je ontvangt vervolgens binnen 2 weken per mail een behandelovereenkomst waarin alles staat beschreven.

Vergoeding PMT

Je ontvangt per mail een factuur, deze kan ingediend worden bij de zorgverzekeraar. Er zijn verschillende zorgverzekeraars die de kosten van Psychomotorische therapie geheel of gedeeltelijk vergoeden. Dit hangt af van de zorgverzekeraar en het aanvullend pakket. Neem hiervoor contact op met je verzekeraar.

Je kan er ook voor kiezen zelf de kosten te betalen en/of in overleg met je werkgever hier een regeling in treffen.

In onderstaande link kun je zien of jouw zorgverzekering Psychomotorische therapie vergoedt en hoe.

https://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/vaktherapie

Informatie die van belang kan zijn voor uw zorgverzekeraar:

  • AGB-code Zorgverlener: 90049858
  • AGB-code praktijk: 90068106
  • Geregistreerd vaktherapeut bij de Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB) registratienummer:  105919
  • Geregistreerd vaktherapeut bij de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG) registratienummer: 9146 (Registerlid VPMW)
  • Ingeschreven in het RBCZ-register: 200194R

Tarieven PMT

Beschrijving Duur Kosten
Intake + opstellen behandelovereenkomst 60 minuten € 80,-
Individuele therapie  60 minuten € 80,-
Individuele therapie  90 minuten € 120,-
Groepsbehandeling (minimaal 4 personen) 90 minuten € 30,-

Verwijzers / Verwijzingen PMT

Je kunt rechtstreeks contact opnemen met SilkesPraktijk door te bellen of te mailen. Het contact kan ook lopen via je huisarts of jouw gemeente. Deze kunnen (door)verwijzen middels een algemeen verwijsformulier. Desgewenst blijft verwijzer betrokken bij behandeling en ontvangt bij afronding of stoppen van de behandeling hierover bericht.

Mocht de verwijzing/behandeling via de Gemeente, huisarts of via een andere derde partij lopen dan worden hier met alle betrokkenen afspraken over gemaakt.  Je kan er ook voor kiezen zelf de kosten te betalen en/of in overleg met je werkgever hier een regeling in treffen. 

Neem contact met mij op